mədəniyyətsizlik

mədəniyyətsizlik
is. Mədəniyyətin aşağı pilləsində olma; gerilik, qeyri-mədənilik, mədəniyyətdən uzaqlıq, kobudluq, qabalıq; qeyri-mədəni hərəkət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • qaranlıq — 1. is. İşıq yoxluğu, baxanda heç bir şey görünməyən hal; zülmət. Kəndi bürümüş qaranlıq və duman əriyərək dağların ətəyinə, dərələrə çəkilir, hər tərəf işıqlanmağa başlayırdı. M. İ.. Nərimanın gözü qaranlıqda asılan qara və uzun vedrəyə sataşdı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avamlıq — is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik. <Kor kişi> tamamilə əski həyatın bir yadigarı idi. Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını . . andırırdı. S. H.. // Sadəlik mənasında. <Səriyyə> sadəliyindən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barbarlıq — is. Vəhşilik, mədəniyyətsizlik, qabalıq. . . Avropa alim və filosofları fəryad edirlər ki, biz barbarlıq, vəhşilik və cəhalət aləmindən çıxaq. . M. F. A.. <Dilbər:> . . Rica edirəm, sözlərinizə diqqət edin, yüksək cəmiyyətdə belə rəftar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhalət — is. <ər.> Avamlıq, nadanlıq, cahillik, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik, elm və mərifətin olmadığı hal. Cəhalətlə mübarizə ziyalılardan böyük iradə, cəsarət və mətanət tələb edirdi. A. Ş.. <Məhərrəm:> Ah! Cəhalət! Cəhalət! Səndən daha …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çamır — is. 1. Palçıq, lil, lehmə. Qışda hər yanda lil, çamır palçıq; Yayda tozdan havası olmur açıq. A. S.. <Pəricahan xanım:> Qaşqa atı çamıra salmağa heyfim gəldi. S. S. A.. 2. məc. Gerilik, cəhalət, mədəniyyətsizlik; bataqlıq mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarıqlı — sif. Çarıq geymiş, ayağında çarıq olan. Malik motalpapaqlı, patavalı, çarıqlı, nimdaş paltarlı kəndliləri uzaqdan süzüb, qeyri adi həyəcan içində olduqlarını anladı. M. İ.. // məc. Keçmişdə cəhalət, gerilik, mədəniyyətsizlik mənasında işlənmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işıqsızlıq — is. 1. İşıq olmadığı hal və vəziyyət. 2. məc. Cəhalət, mədəniyyətsizlik, nadanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nadanlıq — is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət. Görünür, bu da bir siyasətdir, – deyə <Səməd> öz nadanlığından və bu cür nazik mətləbi belə gec düşündüyündən öz özünə acıqlandı. B. T.. Bu gün bütün yamanlıqlar qolu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəhşət — is. <ər.> 1. Vəhşilik, mədəniyyətsizlik. <Məşədi bəy:> Yəqin sənin də bacın vəhşilərlə pəncələşməkdən yorulub, özünü yandırıb. Sizdəki vəhşətlərdən xəbərim var. M. Hüs.. 2. Qorxu, dəhşət. Hamının üzündə vəhşət, iztirab və qorxu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zülmət — is. <ər.> 1. Qaranlıq. Axşamdır, gün batmış, şəfəq saralmış; Çölə zülmət çökmüş, hava qaralmış. A. S.. Çıraq ol! Nurunu artır günbəgün; Hər yerdə həyatın boğ zülmətini. . B. V.. Zülmət çökdü, gecə gəldi; Zalım gecə necə gəldi! M. D.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”